دختری از دیار بختیاری

پایان

حال امشب من

بعضی شب ها را
نباید خوابید
باید مُرد
تا صبح شود!


[ دوشنبه 25 تیر 1397 ] [ 01:23 ق.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

همینطوری

‌ 
ندانستیـــــم و دل بستیـــــم....
 نپرسیـــــدیم و پیوستیــــــــــم...

ولے هرگــــــــــز نفهمیــــــــــدیم...
شڪار سایـــــہ ها هستیـــــم..
سفـــــر با تو چہ زیبا بود!!
به زیبایے رویـــــا بود!!
نمیـــــدیدیم و میـــــرفتیم..
هزاران سایہ با مـــــا بود!

سڪوتت را ندانستـــــم!
نگاهم را نفهمیدے!
 
نگفتم گفتنے ها را...
تو هم هرگز نپرسیدے...!
‌ ‌‌[ چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 10:15 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

اندکی تأمل

پیرمرد تو جاده یه جمله جالبی گفت که حیفم اومد به شما هم نگم : 

 زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه

بخوری تموم میشه

نخوری حروم میشه

از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه . . .

از لحظه لحظه زندگیت لذت ببر.

به قول فامیل دور که میگفت :

آقای مجری 

بهت یه نصیحت برادرانه میکنم

اگه زندگیت ته کشید

بشین با ته دیگش حال کن ! 

هی نگو به آخرش رسیدم.......
[ سه شنبه 19 تیر 1397 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

آرزوست


اونی که دوستت داره

هیچ وقت اشکتو درنمیاره...

مگه اینکه ازسردلتنگی براش گریه کنی 

هیچ وقت تنهات نمیزاره...

مگه اینکه خدا با مرگ ازت بگیردش

هیچ وقت عذابت نمیده...

هیچ وقت باعث بیخوابی

واسترس قلبت نمیشه

هیچ وقت دلش نمیاد ناراحتت کنه

هیچ وقت باهات قهرنمیکنه

هیچ وقت بهت دروغ نمیگه

هیچ وقت نمیزاره التماسش کنی

هیچ وقت دلش نمیاد جوابتو نده

هیچ وقت کسی رو به تو ترجیح نمیده

هیچ وقت منتظرت نمیذاره

همیشه حوصلتو داره

حوصله حرفات

حوصله اینکه برات حرف بزنه

آدمی که دوست داره

یه بارمیگه دوست دارم

ولی ده بارثابت میکنه


****

فاطی کجنی مو شماره حجی داشتم اترسیم پیام بدم 
ی خبری از خوت بده


[ یکشنبه 17 تیر 1397 ] [ 10:14 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

مطلب رمز دار : ...

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


[ یکشنبه 17 دی 1396 ] [ 08:00 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]