دختری از دیار بختیاری

ای که از کوچه معشوقه ما میگذری. بر حذر باش ک سر میشکند دیوارش

نگاه.سرد

دختر میگذرد!

گاهی از خودش!

گاهی از کسی که سخت دوستش دارد ... 

گاهی خودش را پنهان میکند، زیر صدای موسیقی هدفونش ...

گاهی پشت لبخندهای ساختگی !

اما ... 

یک روز، بعد از یک اتفاق، گریه هایش تا همیشه بند می آید و تبدیل میشود به نگاهی سرد ![ یکشنبه 29 مهر 1397 ] [ 08:10 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

رها از دغدغه های شهر

ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻰ!!!

 

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ...

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺸﻮﺩ... ﻭﻟﻰ ﻧﺸﺪ!

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﮐﺐ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻯ!

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻓﺖ!

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺕ...

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺛﻤﺮﺕ!

 

ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ...

ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎ ﻧﺪﻩ...

ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﺎﭘﯿﭽﺶ ﻧﺸﻮ...

ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ!

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻯ، ﻭﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!!

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﮑﻨﺪ...

 

 

#ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ_ﺑﮑﺖ ﻣﯿﮕﻪ؛

" ﮔﺎﻫﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻰ ﻭ ﺭﺩ ﺷﻮﻯ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ "[ شنبه 21 مهر 1397 ] [ 01:40 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

گاهییه ﻭﻗﺘﺎیی ﻻﺯمه ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ....

ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ ...

ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ ...

ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ ...

ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ می مونن!!!

ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯمه ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ ...

ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ...

ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ ...

ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ...

ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ ...

ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩه ﺩﺭﺩﻥ ...

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!

ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ...

ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ...

ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!!

ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ..........

ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ............

ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ..........


[ دوشنبه 16 مهر 1397 ] [ 11:11 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

اجی فاطمه(ایریلان)

سلام اجی خوبی؟؟
اگه هنوز سر میزنی ی خبر از خودت بده 
ابجی فاطمه سرنا خیلی دوست داره باهات حرف بزنه
اگه اومدی بگو ایمیلشو بدم تو وبش فعال نیس


[ چهارشنبه 21 شهریور 1397 ] [ 05:19 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

دکتر الهه قمشه ای

هنگامی که برای انسان ها آرزوی سعادت می کنی،

 نیروی درونت به تمامی انسان های پاک طینت متصل می شود 

و راهی می شوی برای عبور تمامی دعاهای خیری که از تمامی مردم فرستاده شده 

و آن گاه انرژی دعاها 

و برکت انسان های روی زمین

 ، وارد زندگیت می شود!

برای هم دعای خیر کنیم.

آرزو می کنم كه :
مــهر
بركت
عشق
محبت
وسلامتى همیشه همنشین شما باشند

 #دکتر_الهی_قمشه‌‌ای[ جمعه 16 شهریور 1397 ] [ 02:07 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

داداش عزیز

سلام داداش جونم 
تولدت هزاران بار مبارک باشه انشالله 129 ساله شی 
و سایت بالا سر پسر و خانومت باشه ....جای هیچکس را هیچکس دیگر نمیتواند پر کند !

مهربانم :

تولدت مبارک
تولد تولد تولدت مبارک 

بیا شمعا رو فوت کن ک 100سال زنده باشی


مرسی که هستی

مث همیشه خوبی و خوب بمون ...

کاش همه خوب بودنو از تو یاد میگرفتن ...

دوستت دارم داداش عزیز 

شاید مجازی باشه ولی ب اندازه واقعی حرمت داره 
[ پنجشنبه 1 شهریور 1397 ] [ 02:26 ق.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

کمی حرف دل

ما که جوانی نکردیم !
یعنی وقت و حوصله اش را نداشتیم !
ما سرمان شلوغ بود ، خیلی شلوغ !!!
به قدری فکر و مشغله رویِ سرمان سنگینی می کرد ، که درک درستی از سن و سال نداشتیم ...
ما حتی کودکی هم نکردیم ،
چشم باز کردیم و پیر بودیم ...
جوری شکستیم ، که زبانِ اعتراضمان ، بند آمد !
ما قربانیانِ بدترین برهه ی تاریخ بودیم !
نسلِ جوانی هایِ بر باد رفته ...
نسلِ بحران و بلا تکلیفی ...
نسلی که بدونِ فریاد ، در دلِ آتشِ زمانه سوخت !
ما کم سن و سال ترین سالمندانِ تاریخ بودیم !


 نرگس صرافیان طوفان


برچسب ها:خدایا کم آوردم، میشه کمکم کنی، میشه حال دلم خوب شه،
[ چهارشنبه 31 مرداد 1397 ] [ 08:58 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

بدون شرح...

میگویند شاد بنویس
نوشته هایت درد دارند
و من یاد مردی میفتم
که با کمانچه اش 
گوشه ی خیابان شاد میزند
اما 
با چشمهای "خیـــــــــس"...[ شنبه 13 مرداد 1397 ] [ 04:18 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

اندکی تأمل

پیرمرد تو جاده یه جمله جالبی گفت که حیفم اومد به شما هم نگم : 

 زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه

بخوری تموم میشه

نخوری حروم میشه

از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه . . .

از لحظه لحظه زندگیت لذت ببر.

به قول فامیل دور که میگفت :

آقای مجری 

بهت یه نصیحت برادرانه میکنم

اگه زندگیت ته کشید

بشین با ته دیگش حال کن ! 

هی نگو به آخرش رسیدم.......
[ سه شنبه 19 تیر 1397 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]

مطلب رمز دار : ...

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


[ یکشنبه 17 دی 1396 ] [ 08:00 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]