❤ ❤دختـــــــــــــــــــــری از دیــــــــــــار بخـتـــیــــــــــــــــــاری❤ ❤

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

حرمت

حـرمــــت هـا کـه شـکـسـته شـد


مـسـیح هـم کـه بـاشـی،


نمـیتـوانـی دل شـکـسـته را احـیـا کـنـی...


آنـچـه در دسـتـت بـود،


امـانتـی پـنـهـان بـود کـه حـراج شـد،


آنچـه نـبـایـد بـگـویی گـفـته شـد


فـاجـعـــه را یـک عـذر خـواهی درسـت نمیـکند!


حرف، حـرف ویـران کـردن دل اسـت ،


نـه دیـواری خـراب کنـی و از نـو بـسازی!" دلـی کـه ویـران کـردی ، قـصـری بـود کـه خـودت سـاکن آن بـودی"


راسـتی حـالا که خـود را بی خـانه کـردی،


بـا آوارگـی ات چـه میـکـنی؟


لابـد بـه خـرابـه های جـا مـانده از دیـگران پـناه میـبری...


[ دوشنبه 16 اسفند 1395 ] [ 11:17 ب.ظ ] [ شقایق ] [ نظرات() ]