تبلیغات
دختری از دیار بختیاری - توقع

دختری از دیار بختیاری

پایان

توقع


ما که ازهم توقعی نداریم!!!

فقط قراراست من چیزکی بنویسم وشما بخوانید وگاهی بخندیدوگاهی

گریه کنید...

ویک ردپایی بگذاریدتامن بدانم که اینجا،توی این برهوت تنها نیستم 

وبرای خودم حرف نمیزنم!

اصلا"شماهستید که من بدانم حرفهایم را کسی دوست دارد...

خودم راهم شاید!!!!

بعدمیگذارم شماحرف بزنید ومن میآیم به گوش دادنتان.

جزاین که نیست؟هست؟!!

ما آدم ها همه تنهاییم وآنها که میایند اینجا تنهاتر...

وهرچه آن بیرون توی دنیای آدم ها تنهاترباشیم ،اینجا پررنگتریم.

بیشتر پی دوست میگردیم.بلندتردادمیزنیم.

ما،قابل ترحمترین موجودات این دنیا،پناه می آوریم به آدم هایی که نمی-

شناسیمشان!!!

به رابطه هایی ازجنس دیتا،ازجنس فیبر نوری !

ودل می بندیم به لبخندهای یک صورتک زردکه فقط گاهی قلبی گوشه-

اش هست!!!!

ودلخوشیم به بوسه های همان صورتک ...

باهم میخندیم وباهم گریه میکنیم.

به جای چشم های هم، به مانیتور نگاه میکنیم

وبه جای دستهای هم،ماوس کامپیوترهایمان رو دردست میگیریم.

ما چقدر تنهاییم...

وچقدر ابعاد این تنهایی وحشتآور است...


برچسب ها:کپی از وب اجی ندا، اندکی حرف دل،
[ دوشنبه 7 خرداد 1397 ] [ 10:35 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]