دختری از دیار بختیاری

پایان

آرزوست


اونی که دوستت داره

هیچ وقت اشکتو درنمیاره...

مگه اینکه ازسردلتنگی براش گریه کنی 

هیچ وقت تنهات نمیزاره...

مگه اینکه خدا با مرگ ازت بگیردش

هیچ وقت عذابت نمیده...

هیچ وقت باعث بیخوابی

واسترس قلبت نمیشه

هیچ وقت دلش نمیاد ناراحتت کنه

هیچ وقت باهات قهرنمیکنه

هیچ وقت بهت دروغ نمیگه

هیچ وقت نمیزاره التماسش کنی

هیچ وقت دلش نمیاد جوابتو نده

هیچ وقت کسی رو به تو ترجیح نمیده

هیچ وقت منتظرت نمیذاره

همیشه حوصلتو داره

حوصله حرفات

حوصله اینکه برات حرف بزنه

آدمی که دوست داره

یه بارمیگه دوست دارم

ولی ده بارثابت میکنه


****

فاطی کجنی مو شماره حجی داشتم اترسیم پیام بدم 
ی خبری از خوت بده


[ یکشنبه 17 تیر 1397 ] [ 10:14 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]