دختری از دیار بختیاری

تو همان داغی که تا ابد بر دلم می مانی

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید