تبلیغات
دختری از دیار بختیاری - نمایش آرشیو ها

دختری از دیار بختیاری

ای که از کوچه معشوقه ما میگذری. بر حذر باش ک سر میشکند دیوارش