دختری از دیار بختیاری http://shaghayegh1377.mihanblog.com 2018-05-22T18:48:32+01:00 text/html 2018-05-18T20:52:35+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری یهویی نوشت http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/74 یهویی دلم هوای نوشتن کرد ....<div>دلم هوای دوستامو کرده ....</div><div>هوای خابگاه ...این ذوزا خیلی دلگیره دوسشون ندارم ....</div><div>نمیدونم چرا سختمه این روزا ...همه درا به روم بستس ..</div><div>شاید حکمتی باشه ...</div><div>شب های رمضانو دوس دارم ...اون نوقع ها مینشستیم تو ایوون حیاط...</div><div>دلم هوای خونمونو کرده حیاطمون بهشت بود ...</div><div>وقتی باد میخورد تو صورت ادم حس خوبی بهش دست میداد....</div><div>دلم حال و هوای اون روزا رو کرده ...</div><div>دلم برا وقتایی ک دلم میگرفت میومدم وب با دوستام حرف میزدم ...</div><div>ولی الان دیگه کسی نیست ...و منم ترجیح دادم سکوت کنم ..شاید این سکوت ب نفع همه باشه ....</div><div>نمیدونم.چرا ولی هنوزم دلم تنگ.میشه برا اینجا ....</div><div>برا داداش ارش البته هنوزم میاد و بهم.سر میزنه ...</div><div>برا ابجی ایریلان ...برا مهسا ...برا فاطمه ...برا کیمیا برا هیراد که همش با کیمیا دعواشون میشد....</div><div>برا حسین که خیلی اذیتش کردم ...و باعث شدم ناخواسته برنجه ....حسین عزیز اگه هنوز سر میزنی یه خبری از حالت بده ...ب اجی زهرا گفتم ولی وبلاگشو از دسرس خارج کرد ....نمیدونستم ناراحت میشه ....</div><div>تنها کسایی ک موندن ندا و داداش زندگیمون قصه نیس ...ممنونم ازتون شما هیچوقت نرید ....</div><div>من خیلی بد بودم خیلی بد .کردم ....شاید الان تاوان اشتباهاتمو میدم ...</div><div>پس شکایتی نمیکنم ...</div><div>خستم دوس دارم بخوابم یه خواب عمیق بدون هیچ دغدغه ای ...</div><div>این تنهاییمو دوس ندارم ...این حالمو دوس ندارم ...</div><div>عادت کردم نخوابم موقع خواب هم ارامشی برام نمونده پس ترجیح میدم کم بخوابم ...</div><div>تا سحر بیدارم ....</div><div>دوس دارم برگردم سال دوم دبیرستان خنده هایی ک از ته دل بود ولی چرا به این سرعت تموم شدن؟؟؟؟</div><div>دلم برا شب بیداریای خابگا تنگ شده ک هم گرم.بود هم پشه بود هم درس نخونده بود ...</div><div>دوستیامونم کمرنگ شدن...ینی رفتن ب دانشگاه اینقد مهم.بود ک مارو از یاد ببرن؟؟</div><div>هعیییی بیخیال&nbsp;</div><div>فقط ازتون میخام تو دعاهاتون منم باشم ...تو سحریا ...تو افطارا ...اگه لایق باشم ...</div><div>من هیچکدمتونو فراموش نکردم ...</div><div>اگه بی معرفت بودم اگه هستم ...اگه عذابتون دادم اگه باعث شدم ایندتون خراب بشه ...اگه باعث شدم قلبتون بشکنه ...ببخشید منو ...</div><div>واقعا از ته دلم ازتون حلالیت میخوام ....</div><div>شبتون بخیر&nbsp;</div><div>ماه رمضون خیلی خوبی داشته باشین&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2018-05-11T06:25:10+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری 21 اردیبهشت http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/73 تولدت مبارک دوست جونیم هنوزم یادمه ....<div>انشالله 120 سال زنده باشی و خوش و خرم وخوشبخت زندگی کنی&nbsp;</div> text/html 2018-05-01T16:41:40+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری عجیب حالم خرابه http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/71 <p style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; text-align: center;">سکوت درمانی<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ !..<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯽ ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮﯾﯽ, ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ!<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ … ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ .<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﯾﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﺩﺍﺭ، ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ …<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﻭﺍﺭِ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺁﻣﺪ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﻣﻘﺼﺮ ﻧﮑﻦ, ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞِ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ، ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺎﺑﯽ !<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺲِ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ, ﺳﮑﻮﺕ<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ, ﮐﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ .<br style="padding: 0px; margin: 0px;">ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ” ﺳﮑﻮﺕ” ﭘﺎﺳﺦِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﻫﺎﺳﺖ</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2018-04-16T13:52:21+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری حسین پناهی http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/70 <font color="#ffcc99"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">می دانی</span></font><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">یک وقت هایی باید</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">روی یک تکه کاغذ بنویسی</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">تـعطیــل است</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">باید به خودت استراحت بدهی</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">دراز بکشی</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">دست هایت را زیر سرت بگذاری</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">به آسمان خیره شوی</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">و بی خیال ســوت بزنی</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">آن وقت با خودت بگویـی</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">بگذار منتـظـر بمانند !!!</span></font></div><div><font color="#ffcc99"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;">حسین پناهی</span></font> </div> text/html 2018-04-15T12:19:20+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری آوا 02 http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/69 چقد دلم برا اون روزا تنگه خیلی خیلی تنگ ...<div>فقط کیمیا این رمزو میدونه ....</div><div>اجی جون هنوزم بیادتم ...</div><div>منتظرم که برگردی ...</div><div><br></div> text/html 2018-04-08T12:47:13+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری تاوان(خدایا خستم) http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/68 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-04-05T05:53:32+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری ... http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/67 <span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">آرزوهایم را باد....با خود برد....تا دور دست هااااا</span></span><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">جایی که دیگر حتی دستانم هم به آن نمی رسند..</span></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">چه رویاهای بزرگی را در ذهن کوچکم جای داده بودم.</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">آرزوهایم را باد برد -</span></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">من می نویسم تا فراموش نکنم دیروز و امروز بر من چه گذشت</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">آرزوهایم را باد برد</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">با زبان بی زبانی هم دیگر نمیتوانم اینجا بنویسم</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">حالم اصلاً خوب نیست..</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">#یه آرزوهایی حتی اگه برآورده هم بشن دیره ..دیر</span></span></p> text/html 2018-03-27T20:12:44+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری عیدم مبارک نیست http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/65 عیدم مبارک نیست خدایا فقط بگذرون و برو&nbsp; text/html 2018-03-03T15:59:27+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری مینویسم که یادم نرود.._این نیز بگذرد http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/63 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-02-27T17:13:18+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری خستگی نوشت http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/61 <font size="2" color="#ffcc99">سلام&nbsp;</font><div><font size="2" color="#ffcc99">خیلی خوابم.میاد ...از 8 صبح پشت سر هم.خوندن فقط ظهر 1ساعت استراحت داشتم ...ولی با این حال هنوزم عاشق کتابام ...توی هر کدومش چند تایی خاطره هس که خیلیشو یادم نمیاد ولی هس ...مکاتبه های سر کلاس ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">بعضی وقتا درسایی رو میخوکم.که دوستان روی درس سوتی میدادن یا حتی خودم خیلی میخندم ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">عضلات گردنم درد میکنه ...دلم یه استراحت میخاد ن از این استراحتا ک همش مر استرسه ...بیخیال تابستون استراحت بسی میکنم ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">ولی چرا دیگه حال و هوای وب مث قبل نیست؟؟؟</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">تلگرام چه کرده با وبلاگ؟؟اون موقع دوستای صمیمی زیادی بودن ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">ولی حیف ک.دیگه نیستن. ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">امیدوارم.حال همتون خوب خوب باشه ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">عید همگی پیشاپیش مبارک.باشه ..</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">داداش ارش(که همین که حالش خوب باشه کلی ارزش داره) ,داداش زندگیمون قصه نیست(که واقعا از بی معرفتیام معذرت میخام )</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">داداش حسین (خیلی وقته بی خبرم ازش امیدوارم.حالش خوب باشه یکم.بی معرفته ولی عب نداره خوشبختیش مهمه),داداش روح الله(که پستاش تو هر حالتی باشی خنده رو لبت میاره ),اقا هیراد که بقول کیمیا تفلون بوداخی یادش بخیر,</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">اقا کامیار(ارزوی موفقیت فراوان),اقا حسام (که خواهرشون گفتن&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">رفتن خارج از کشور&nbsp; انشالله خوشبخت باشن) ...و ببخشید اگه کسیو جا انداختم&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">و اما ابجیای گلم :اول همه ندا(که هنوزم که هنکزه بهم.سر میزنه حالم.میپرسه من نسبت ب ندا هم بی معرفت بودم.ببخش اجی گلم),اجی مهسا (که فک کنم ب رحمت ایزدی پیوسته ولی خیلی دلتنگشم.خیلی میخندیدیم با هم),ابجی فاطمه (هر از گاهی سراغ میگیزم.ازش),ابجی زهرا (که ایملیشو پاک کرده وهیییچ خبری ازش ندارم),ابجی کیمیاااا(میدونم بخازر کنکور و اتفایی ک افتاد نمیاد ولی هنوزم دوسش دارم کامنتتم خوندم چشم حذف نمیکنم ),ابجی ایریلان(که بدون خداحافظی رفت اجی گاهی سری )</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">فعلا همینا رو حضور ذهن دارم ...دوس داشتم اسم ببرم شاید روزی گذرشون افتاد و بدونن فراموش شدنی نیستن ..لبجی داداشای مجازی بودن ولی بهتر خیلی ادنای واقعی اطرافمون ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">امیدوارم عید امسال به کام همتون شیرین تر عسل باشه و خوشتون باشه به همراه سایر خانواده ..</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">امیدوارم تو سال جدید همتون رو سفره هفت سین دعام کنین ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">اونایی که عاشق بودن بهم برسن اوناایی ک.مشکل داشتن حل بشه ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99">و از همه مهمتر سلامتی که وقتی باشه حالت خوشه حال دلتون عالی باشه و بشه ...</font></div><div><font size="2" color="#ffcc99"><br></font></div><div><font size="2"><font color="#ffcc99">دوستتون دارم پیشا پیش عیدتون مبارک</font> ...</font></div><div><font color="#ffff99" size="2">بقول خسرو شکیبایی</font></div><div><font color="#ffff99" size="2">:عید واقعی از آن کسی است&nbsp;</font></div><div><font color="#ffff99" size="2">که پایان سالش را جشن بگیرد,نه اغاز سالی که از آن بی خبر است&nbsp;</font></div><div><font color="#ffff99" size="2"><br></font></div><div><font color="#ffff99" size="2">برا من که سال خیلی خوبی نبود ..انشاله سال اینده&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اخر سالتون قشنگ&nbsp;</font></div> text/html 2018-02-23T14:26:30+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری یهویی نوشت http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/60 سلام&nbsp;<div>یدفعه بعد مدت ها دلم هوای نوشتن کرد ...</div><div>یه روزایی وقتی میومدم وب حالم خوب میشد حرفامو میزدم درد دل میکردم درددل گوش.میدادم ...ولی خیلی وقته دیگه از دوستی های مجازی هم خبری نیست ...</div><div>الان بیام فوق 4تا کامنت تایید کنمو برم تازه کلی هنر کردم ...</div><div>ولی هیچی وبلاگ نمیشه ادمای خوب زیاد داشت ..شاید حداقلش توی دنیای مجازی خوب بودن ...</div><div>پارسال این موقع های اسفند فکر میکردم سال دیگه کجام الان میبینم همون جای همیشگیم ...امسال باز میگم خدایا سال دیگه کجام؟اصلا هستم زندم یا نه ؟زندگیم.چطوره.خوشبختم یا نه اون روی زندگی هم به ما رخ نمایان میکنه یا نه ...</div><div>حال و هوای اسفند کلا یطوریه هم نشونی از عیده هم خونه تکونی ...</div><div>بازار پر ادم چه فقیر چه دارا هرطور شده مجبورن خرید کنن</div><div>خدایا توی این روزا هیچکسی تو روی زن و بچش شرمنده نباشه ...</div><div>دلم خیلی گرفته خیلی ..هوای بارونی صدایی که از مسجد میاد...</div><div>کلا یادمون رفته ادمایی بودن تو زندگیمون هراز گاهی یادی ازشون کنیم حالی ازشون بپرسیم حتی اگه بد دنیا بودن ...</div><div>التماس دعا&nbsp;</div><div>امیدوارم سالی پراز خیر و برکت باشه برا هممون&nbsp;</div><div>یا حق</div> text/html 2018-01-12T13:51:34+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری .. http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffcc">هر سلامی را خداحافظی در پی است و&nbsp;</font></span></div> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">هر شروعی را پایانی ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">دوسال پیش نوشتن در این وب را آغاز کردم ....</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">هر نوشته ام مخاطبی داشت و&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">هر روز مینوشتم به این امید که مخاطب نوشته هایم و یا دوستانم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">دلتنگی هایم را بخوانند و حال و روزم را بدانند ....</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم تا شادی ام را قسمت کنم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم تا همدردی بیابم برای غصه هایم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای ثبت عقایدم</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای خوانده شدن</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی برای شنیده شدن !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی برای دیده شدن!!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی برای خالی شدن !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم که یادم نرود هنوز نفس میکشم!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم که فراموش نکنم شیوه ی نگارش را !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی کپی کردم تا نقض کنم قانون کپی پیست را !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">تا بگویم وقتی من و تو احساسمان مشترک است و&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">این وجه اشتراک را جمله ای زیبا به تصویر میکشد</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یعنی من و تو در بک لحظه ما شده ایم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">پس دیگر کپی کردن و کپی شدن معنایی ندارد !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای خاص ترین مخاطب های دنیایم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">کسانی که حتی نفهمیدند و بعد ازین هم نخواهند فهمید&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">که چقدر برایم خاص بودند !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی فقط نوشتم تا دیگران بگویند چقدر زیباست !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی پنهان کردم بغض های شبانه ام را&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">لا به لای تک تک کلماتی که نوشته شد ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی دقیقه ها را گذراندم تا زندگی ام را در</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یک جمله خلاصه کنم و آن را در این وبلاگ</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به ثبت برسانم اما کاش کسی بود که می فهمید ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">در این دنیای مجازی مینوشتم تا از حقیقت های</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">آزار دهنده ی دنیای واقعی دور باشم</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">اما گاهی مجبور شدم در این فضای مجازی هم تظاهر کنم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">تظاهر به خوب بودن</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به شاد بودن</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به آرام بودن</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی تظاهر کردم تا دل دوستانم آرام باشد ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی در میان نوشته هایم خدا را گم میکردم و&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">چقدر پریشان و کلافه بودم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">و گاهی که با یاد او بودم این وبلاگ</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">چقدر پر بود از انرژی های مثبت !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای خودم ...!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای تو !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای جاودانه ماندن خاطراتم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">وبلاگ عزیزم اینک تو جاودانه خواهی ماند !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">تو یادگاری از دوسال از بهترین روزهای عمر من هستی!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یادگاری دوران نوجوانی ام !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یادگاری روزهایی که گذراندم و از دنیای بچگانه فاصله گرفتم و</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">کمی ... فقط کمی بزرگ شدم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">و چقدر شیرین بود این بزرگ شدنم ...!!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">وبلاگ عزیزم لحظه هایم را درکنارت سپری کردم !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">تو قسمتی از زندگی مرا همراه خودت داری !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">اشک ها و لبخندها ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">دلتنگی ها و شادی هایم را ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">اما هر سلامی را خداحافظی در پی است و</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">هر شروعی را پایانی ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یک روز با تو شروع کردم ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">و امروز با تو تمام میکنم !!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">کوچ خواهم کرد به خانه ای جدید</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به وبلاگی که هیچکس آن جا مرا نشناسد ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به جایی میروم که به راحتی بتوانم احساسم را بنویسم</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">بدون اینکه نیاز به کپی پیست کردن جملات دیگران داشته باشم!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">جایی که بی پرده بنویسم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">جایی که نیاز نباشد حتی "گاهی" در آن تظاهر کرد!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">جایی که کسی نگران آرامش من نخواهد بود ...!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">میروم جایی که فقط خدا نوشته هایم را بخواند !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خواننده ی همیشگی حرف های دلم !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">میروم شاید این بار آرامش یافتم !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ وبلاگ دوست داشتنی ام</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ یادگار روزهای سادگی ام&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ دوستان عزیزتر از جانم</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ همراهان مجازی ام</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ آشنایان حقیقی ام&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ دنیای زیبای من !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ دیده شدن ها !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ شنیده شدن ها !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">و خداحافظ خوانده شدن ها !!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">من کوچ خواهم کرد به دنیای مبهم و پر از سکوتم !!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">من میروم به درون خودم!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ &nbsp;"</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc"># نوشتم 2سال چون خیلی از مطالب حذف شد</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به دلایل مختلف...://</font></p> text/html 2018-01-07T16:30:39+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری ... http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/57 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.