دختری از دیار بختیاری http://shaghayegh1377.mihanblog.com 2018-02-25T03:48:28+01:00 text/html 2018-02-23T14:26:30+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری یهویی نوشت http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/60 سلام&nbsp;<div>یدفعه بعد مدت ها دلم هوای نوشتن کرد ...</div><div>یه روزایی وقتی میومدم وب حالم خوب میشد حرفامو میزدم درد دل میکردم درددل گوش.میدادم ...ولی خیلی وقته دیگه از دوستی های مجازی هم خبری نیست ...</div><div>الان بیام فوق 4تا کامنت تایید کنمو برم تازه کلی هنر کردم ...</div><div>ولی هیچی وبلاگ نمیشه ادمای خوب زیاد داشت ..شاید حداقلش توی دنیای مجازی خوب بودن ...</div><div>پارسال این موقع های اسفند فکر میکردم سال دیگه کجام الان میبینم همون جای همیشگیم ...امسال باز میگم خدایا سال دیگه کجام؟اصلا هستم زندم یا نه ؟زندگیم.چطوره.خوشبختم یا نه اون روی زندگی هم به ما رخ نمایان میکنه یا نه ...</div><div>حال و هوای اسفند کلا یطوریه هم نشونی از عیده هم خونه تکونی ...</div><div>بازار پر ادم چه فقیر چه دارا هرطور شده مجبورن خرید کنن</div><div>خدایا توی این روزا هیچکسی تو روی زن و بچش شرمنده نباشه ...</div><div>دلم خیلی گرفته خیلی ..هوای بارونی صدایی که از مسجد میاد...</div><div>کلا یادمون رفته ادمایی بودن تو زندگیمون هراز گاهی یادی ازشون کنیم حالی ازشون بپرسیم حتی اگه بد دنیا بودن ...</div><div>التماس دعا&nbsp;</div><div>امیدوارم سالی پراز خیر و برکت باشه برا هممون&nbsp;</div><div>یا حق</div> text/html 2018-01-12T13:51:34+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری .. http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffcc">هر سلامی را خداحافظی در پی است و&nbsp;</font></span></div> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">هر شروعی را پایانی ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">دوسال پیش نوشتن در این وب را آغاز کردم ....</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">هر نوشته ام مخاطبی داشت و&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">هر روز مینوشتم به این امید که مخاطب نوشته هایم و یا دوستانم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">دلتنگی هایم را بخوانند و حال و روزم را بدانند ....</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم تا شادی ام را قسمت کنم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم تا همدردی بیابم برای غصه هایم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای ثبت عقایدم</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای خوانده شدن</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی برای شنیده شدن !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی برای دیده شدن!!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی برای خالی شدن !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم که یادم نرود هنوز نفس میکشم!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم که فراموش نکنم شیوه ی نگارش را !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی کپی کردم تا نقض کنم قانون کپی پیست را !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">تا بگویم وقتی من و تو احساسمان مشترک است و&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">این وجه اشتراک را جمله ای زیبا به تصویر میکشد</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یعنی من و تو در بک لحظه ما شده ایم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">پس دیگر کپی کردن و کپی شدن معنایی ندارد !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای خاص ترین مخاطب های دنیایم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">کسانی که حتی نفهمیدند و بعد ازین هم نخواهند فهمید&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">که چقدر برایم خاص بودند !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی فقط نوشتم تا دیگران بگویند چقدر زیباست !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی پنهان کردم بغض های شبانه ام را&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">لا به لای تک تک کلماتی که نوشته شد ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی دقیقه ها را گذراندم تا زندگی ام را در</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یک جمله خلاصه کنم و آن را در این وبلاگ</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به ثبت برسانم اما کاش کسی بود که می فهمید ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">در این دنیای مجازی مینوشتم تا از حقیقت های</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">آزار دهنده ی دنیای واقعی دور باشم</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">اما گاهی مجبور شدم در این فضای مجازی هم تظاهر کنم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">تظاهر به خوب بودن</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به شاد بودن</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به آرام بودن</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی تظاهر کردم تا دل دوستانم آرام باشد ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی در میان نوشته هایم خدا را گم میکردم و&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">چقدر پریشان و کلافه بودم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">و گاهی که با یاد او بودم این وبلاگ</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">چقدر پر بود از انرژی های مثبت !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای خودم ...!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای تو !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">گاهی نوشتم برای جاودانه ماندن خاطراتم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">وبلاگ عزیزم اینک تو جاودانه خواهی ماند !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">تو یادگاری از دوسال از بهترین روزهای عمر من هستی!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یادگاری دوران نوجوانی ام !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یادگاری روزهایی که گذراندم و از دنیای بچگانه فاصله گرفتم و</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">کمی ... فقط کمی بزرگ شدم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">و چقدر شیرین بود این بزرگ شدنم ...!!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">وبلاگ عزیزم لحظه هایم را درکنارت سپری کردم !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">تو قسمتی از زندگی مرا همراه خودت داری !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">اشک ها و لبخندها ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">دلتنگی ها و شادی هایم را ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">اما هر سلامی را خداحافظی در پی است و</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">هر شروعی را پایانی ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">یک روز با تو شروع کردم ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">و امروز با تو تمام میکنم !!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">کوچ خواهم کرد به خانه ای جدید</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به وبلاگی که هیچکس آن جا مرا نشناسد ...</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به جایی میروم که به راحتی بتوانم احساسم را بنویسم</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">بدون اینکه نیاز به کپی پیست کردن جملات دیگران داشته باشم!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">جایی که بی پرده بنویسم !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">جایی که نیاز نباشد حتی "گاهی" در آن تظاهر کرد!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">جایی که کسی نگران آرامش من نخواهد بود ...!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">میروم جایی که فقط خدا نوشته هایم را بخواند !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خواننده ی همیشگی حرف های دلم !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">میروم شاید این بار آرامش یافتم !!!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ وبلاگ دوست داشتنی ام</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ یادگار روزهای سادگی ام&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ دوستان عزیزتر از جانم</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ همراهان مجازی ام</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ آشنایان حقیقی ام&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ دنیای زیبای من !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ دیده شدن ها !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ شنیده شدن ها !</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">و خداحافظ خوانده شدن ها !!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">من کوچ خواهم کرد به دنیای مبهم و پر از سکوتم !!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">من میروم به درون خودم!</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">خداحافظ &nbsp;"</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc"># نوشتم 2سال چون خیلی از مطالب حذف شد</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#ffffcc">به دلایل مختلف...://</font></p> text/html 2018-01-07T16:30:39+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com دختر بختیاری ... http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/57 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.